Användarvillkoren

Senast uppdaterade den 22 maj 2020

1. Inledning

Användarvillkoren gäller för alla (i fortsättningen kallade för ”användare”) som använder webbtjänsten www.co-grow.se som drivs av oss i Co-Grow Ideell förening (org.nr. 802511–2486).

För att använda webbtjänsten måste du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera användarvillkoren.

Co-Grow har rätt att när som helst stänga av en användare och ta bort dennes profil om användaren bryter mot dessa användarvillkor eller använder vår webbtjänst på ett sätt som kan orsaka Co-Grow eller andra fysiska och juridiska personer skada.

2. Profiler och annonser

Du som användare ansvarar för din användning av webbtjänsten samt att du har rätt att använda den informationen som du uppger. Co-Grow tar inget ansvar för din användning av de uppgifter som du tillhandahåller med webbtjänsten.

Du får inte använda webbtjänsten på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet;
 • är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
 • kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt eller hotfullt;
 • föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
 • omfattar användning, spridning eller överföring av virus eller liknande som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

3. Kontrakt för trädgårdsdelning

Co-Grow ansvarar inte för trädgårdsdelningen eller förhållandet i övrigt mellan odlare och trädgårdsägare. Genom att acceptera dessa användarvillkor är du som användare införstådd med att samarbetskontraktet för trädgårdsdelning uteslutande gäller mellan dig och odlare eller trädgårdsägare.

4. Krav på giltig e-postadress

För att vi ska kunna kommunicera med dig angående din användning av webbtjänsten måste du vara registrerad med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder. En profil som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning.

Co-Grow kan skicka information och erbjudanden till användares e-post. Genom att skapa en profil webbtjänsten samtycker du till det. Om du inte längre önskar få våra utskick kan du meddela oss detta via mejl.

5. Inloggningsuppgifter

Du ansvarar för att du har rätt att använda de inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) som du uppger samt för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Co-Grow tar inget ansvar för dina inloggningsuppgifter. Kontakta Co-Grow om ditt lösenord hamnar i orätta händer, om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller din profil eller om du känner till något annat säkerhetsproblem.

6. Borttagning av profil

Du kan när som helst få din profil borttagen genom att skicka ett mail till support@co-grow.se. Vänligen ange ämnesraden ”Ta bort profil”. I mailet skall du ange ditt profilnamn samt önskad tidpunkt för avslutande. Om den e-postadress du använder för detta inte är kopplad till din profil måste du bekräfta borttagning av profilen genom att svara på ett separat mail från Co-Grow.

7. Tillgänglighet

Co-Grow har för avsikt att all information i webbtjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Co-Grow kan dock inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten för informationen som finns presenterad i webbtjänsten

Trots att vi eftersträvar att ständigt ha vår webbtjänst tillgänglig, kan vi inte hållas ansvariga om den av någon anledning inte skulle vara tillgänglig. Vi kan därmed inte garantera att din tillgång till webbtjänsten kommer vara oavbruten och utan fel. Tillgång till webbtjänsten kan när som helst stängas av för dig personligen likaså för samtliga övriga användare, tillfälligt eller permanent och utan förvarning. Detta kan exempelvis inträffa vid försök till dataintrång eller för det fall att reparation eller underhåll av webbtjänsten måste genomföras. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av vår webbtjänst används, exempelvis ytterligare säkerhetsrutiner vid inloggning, utan att behöva meddela dig i förväg eller ange skäl för införandet av restriktionerna.

Co-Grow har rätt att när som helst ändra i webbtjänsten eller att sluta tillhandahålla webbtjänsten. Co-Grow skall med rimligt varsel underrätta användaren om detta.

8. Användning av webbtjänsten och dess material

Genom att acceptera användarvillkoren garanterar du att du inte kommer att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, instruktionsvideor eller annat material som används i vår webbtjänst;
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av webbtjänsten utöver vad som tillåts inom ramen för dessa användarvillkor;
 • använda webbtjänsten för något kommersiellt syfte, för vilket ett skriftligt samtycke från Co-Grow saknas.

9. Skador och förluster

Co-Grow har inget ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av webbtjänsten eller tjänster du väljer att köpa från andra användare av webbtjänsten, fristående tredje part eller Co-Grows samarbetspartners. Co-Grow har heller inget ansvar för direkta eller indirekta förluster eller följdförluster, avseende, men inte begränsat till, bl.a.

 • skador, kostnader eller utgifter;
 • förlust av verklig eller förväntad vinst;
 • förlorade affärer;
 • tidsförlust.

10. Ändring av användarvillkoren

Co-Grow har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. Co-Grow skall med rimligt varsel underrätta användaren om detta.

11. Övrigt

Co-Grow har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Detta innebär att vi exempelvis kan anlita en webbyrå eller annat företag för att hantera hela eller delar av administrationen av webbtjänsten. Möjlighet till överlåtelse av rättigheter och skyldigheter medges inte för webbtjänstens användare. Med andra ord sker användandet av webbtjänsten alltid på användarens eget ansvar.

Tvist med anledning av dessa användarvillkor eller din användning av vår webbtjänst ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

12. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av dig till Co-Grow för support och övriga frågor: support@co-grow.se.

Följ oss på Facebook

Hjälp oss att nå ut genom att dela våra inlägg.

Gilla Co-Grows sida