Kontakta oss

Varmt välkommen att höra av dig om du vill komma i kontakt med oss! Vi svara så fort vi kan. Ibland kan svar dröja på grund av att vi jobbar ideellt med Co-Grow på vår fritid.

Co-Grows styrelse
info@co-grow.se

Support webbtjänst för trädgårdsdelning
support@co-grow.se

Rebecka Hagman

rebecka@co-grow.se

Statsvetare och hobbyodlare med över 10 års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom offentlig sektor. Älskar mat, men ogillar skevheterna i den globala matindustrin. Tror att odling, delningsekonomi och lokala matsystem är en av nycklarna till en mer hållbar framtid. 

Rosmarie Sundström

rosmarie@co-grow.se

Kommunikatör och agronomstudent inom landsbygdsutveckling. Har varit drivande i folkrörelser på nationell nivå i över 15 år. Är nu aktiv i Co-Grow, Klimatstudenterna och Naturskyddsföreningen. Vill bidra till omställning där människan tar hand om sina eko- och jordsystem.

Sara Flego

sara@co-grow.se

Trädgårdsmästare utbildad på Skillebyholm som framförallt är intresserad av grönsaksodling och odlar till självhushåll. Försöker bidra till en positiv förändring av samhället och matsystem genom engagemang i Co-Grow.

Gustaf Wiklund

gustaf@co-grow.se

Projektledare inom energi- och klimatfrågor. Utbildad miljövetare med över 10 års erfarenhet av miljöarbete inom olika sektorer. Nybliven hobbyodlare. Vill göra det enklare för fler att minska sitt ekologiska fotavtryck genom att dela och använda det som finns lokalt.

Följ oss på Facebook

Hjälp oss att nå ut genom att dela våra inlägg.

Gilla Co-Grows sida