Sveriges nya matrörelse för trädgårdsdelning

Med trädgårdsdelning återtar vi köksträdgården som var vanlig förr i tiden. I Sveriges nya matrörelse Co-Grow skapar vi fler ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara matsystem.

Trädgårdsdelning stärker gemenskapen och tilliten i samhället. Vanligast är det att yngre och äldre delar trädgård, vilket gör att Co-Grow bidrar till möten över generationsgränsen. Att vara utomhus och greja i trädgården, och att äta egenodlade grönsaker, är även stärkande för hälsan.

Fler köksträdgårdar ökar också den biologiska mångfalden, skapar lokala kretslopp av näring och tar vara på outnyttjade resurser. Då klimatkrisen och miljöproblemen till stor del orsakas av det globala matsystemet måste vi nu hitta hållbara lösningar. Att dela mer odlingsglädje tror vi på. 

Från en idé till revolution

Co-Grow grundades 2016 av Rebecka Hagman. Som föräldraledig promenerade hon runt med sin son bland villaträdgårdar och drömde om att odla mat där. Då fick hon idén om Co-Grow och började matcha odlare som saknade odlingsyta med trädgårdsägare.  

Från att ha varit ett lokalt initiativ i Älvsjö har Co-Grow på kort tid växt till att bli en nationell matrörelse. I augusti 2017 bildades en ideell förening för Co-Grow vars styrelse jobbar för fullt med att utveckla tjänsten. Målet är att revolutionera matsystemet med fler köksträdgårdar.

Bli medlem i föreningen

Sprid ordet om Co-Grow


Vi inviger nyaste versionen av webbtjänsten för trädgårdsdelning.


Co-Grows grundare Rebecka Hagman i Odlings-TV sommaren 2016.

Våra Co-Growers Hanna och Bo i TV4 Nyhetsmorgon våren 2017.

TV4 Nyhetsmorgon träffar Hanna och Bo igen under sommaren 2017.

Följ oss på Facebook

Hjälp oss att nå ut genom att dela våra inlägg.

Gilla Co-Grows sida